PRIVACYBELEID

1. Een overzicht van de gegevensbescherming
Algemene informatie
De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring raadplegen, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.
Gegevensregistratie op deze website
Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’)?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de beheerder van de website, waarvan de contactgegevens beschikbaar zijn onder de rubriek ‘Wettelijk verplichte informatie’ op deze website.
Hoe nemen we uw gegevens op?
Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het delen van uw gegevens met ons. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult. Onze IT-systemen registreren automatisch andere gegevens wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de site werd benaderd). Deze informatie wordt automatisch opgenomen wanneer u deze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de informatie wordt gegenereerd om de foutloze terbeschikkingstelling van de website te garanderen, met inbegrip van de functie van de nieuwsbrief, het beantwoorden van contactaanvragen en de communicatie met de gebruiker. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.
Welke rechten heeft u wat betreft uw informatie?
U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of uitgeroeid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ‘Informatie vereist door de wet’ op deze website als u vragen hebt over deze of andere kwesties met betrekking tot de bescherming van gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie. Bovendien hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Voor meer informatie kunt u de gegevensbeschermingsverklaring onder ‘Recht op beperking van de gegevensverwerking’ raadplegen.
Analyse-instrumenten en instrumenten van derden
De mogelijkheid bestaat dat uw surfpatronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij noemen analyseprogramma’s. In de regel worden de analyses van uw surfpatronen anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat de surfpatronen niet naar u kunnen worden herleid. U hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Voor gedetailleerde informatie over de tools en over uw mogelijkheden om bezwaar te maken, kunt u onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder raadplegen.
2. Hosting
Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd. De gastheer wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 punt b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 punt f AVG). Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.
Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens
Om de verwerking met inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming te garanderen, hebben wij met onze gastheer een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.
3. Algemene informatie en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze website en haar pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u deze website gebruikt, wordt er een verscheidenheid aan persoonlijke informatie verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel de informatie wordt verzameld. Wij adviseren u hierbij dat de overdracht van gegevens via het internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor veiligheidslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.
Informatie over de verantwoordelijke partij (in de AVG de ‘controleur’ genoemd)
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Schletter Solar GmbH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Duitsland
Tel.: +49 8072 / 9191-0
E-Mail: info@schletter-group.com
Web: www.schletter-group.com

Schletter Invest GmbH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Duitsland
Tel.: +49 8072 / 9191-0
E-Mail: info@schletter-group.com

Schletter España S.L.
Poligono Industrial Cañada de Praes C/ Pintores 23
3191 Pilar de la Horadada (Alicante)
Spanje
Tel.: +34 96 676 7534
E-Mail: info.es@schletter-group.com

Dr. Zapfe GmbH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf
Duitsland
Tel.: +49 8072 / 9191-280
E-Mail: info@ing-zapfe.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).
Aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming, zoals bij wet voorgeschreven
Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
Dr. Georg F. Schröder, LL.M.
Prannerstr. 1
80333 München / Germany

Tel.: +49-89 – 954 597 520
E-Mail: georg.schroeder@legaldata.law

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens
Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons al gegeven heeft intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele melding te sturen via e-mail. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling voorafgaand aan uw herroeping.
Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens; recht om bezwaar te maken tegen rechtstreekse reclame (art. 21 AVG)
IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ARTIKEL 6 LID 1 PUNTEN E OF F AVG, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GROND VAN UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN, WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, GELIEVE DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING TE RAADPLEGEN. INDIEN U EEN BEZWAARSCHRIFT INDIENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ IN STAAT ZIJN DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS AAN TE VOEREN, DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAARSCHRIFT OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBONDEN IS MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART.21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie
Bij overtredingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats, werkplek of de plaats waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht, ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.
Recht op gegevensdraagbaarheid
U heeft het recht om te eisen dat wij de gegevens die wij op basis van uw toestemming automatisch verwerken of om een overeenkomst na te komen, aan u of een derde partij in een gebruikelijk, machinaal leesbaar formaat overhandigen. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking eist, zal dit alleen gebeuren als dit technisch haalbaar is.
SSL- en/of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals aankooporders of vragen die u aan ons als website-exploitant voorlegt, maakt deze website gebruik van een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ overschakelt en ook door het verschijnen van het sloticoon in de browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.
Informatie over, rectificatie en uitroeiing van gegevens
In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u het recht om op elk moment informatie te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan en het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of uit te roeien. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat vermeld staat in de rubriek ‘Informatie vereist door de wet’.
Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen
U heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Om dit te doen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in de sectie ‘Informatie vereist door de wet’. Het recht om een beperking van de verwerking te eisen is in de volgende gevallen van toepassing:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de uitroeiing van deze gegevens te eisen.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u deze nodig heeft om uw wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de uitroeiing ervan.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 AVG, uw rechten en onze rechten zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belang prevaleert, heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangehaald.

Overdrachten naar derde landen
Wanneer gegevens worden verwerkt in een land buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) (een ‘derde land’) of dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of doorgifte van gegevens aan derden, vindt dit alleen plaats indien dit noodzakelijk is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming (met passende gedetailleerde informatie hierover en een gespecificeerde opsomming van de afzonderlijke derde landen), op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken wij de gegevens alleen in een derde land of staan wij toe dat deze worden verwerkt indien de specifieke vereisten van art. 44 e.v. AVG zijn voldaan. De verwerking wordt daarom bijvoorbeeld uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU of de naleving van officieel erkende specifieke contractuele verplichtingen (zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’).

Let op: het niveau van gegevensbescherming van dergelijke derde landen is lager dan het niveau van gegevensbescherming van de Europese Unie.

De Schletter Group, waartoe ook de verantwoordelijke behoort, heeft kantoren in de volgende landen buiten de EU, zodat verwerking in deze landen mogelijk is:

Land: Turkije
Zakelijk adres: Schletter Enerji ve Metal Malz.Üretim ve Paz.Tic.Ltd. Sti, Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad., No:3/A Brandium R5 Kat:16 D:99, 34750 Ataşehir / ISTANBUL / TURKIJE, info.de@schletter-group.com

Land: Zuid-Afrika
Zakelijk adres: Schletter South Africa Pty. Ltd., Unit F4, Pinelands Business Park, New Mill Road, Pinelands 7430, SOUTH AFRICA (ZA), info.za@schletter-group.com

Land: Australië
Zakelijk adres: Unit 4, 27 Williamson Road, NSW 2565 Ingleburn, AUSTRALIË, info.au@schletter-group.com

Land: China
Zakelijk adres: Schletter (Shanghai) Solar Technology Co., Ltd., No.1399 Xindian Road, Jiading District, Shanghai, 201807 PR CHINA, info.cn@schletter-group.com

Land: Japan & Taiwan
Zakelijk adres: Schletter Japan K.K.; Schletter Taiwan K.K., 4F Akasaka KTOWER, 1-2-7 Motoakasaka, Minato-ku Tokyo 107-0051, Japan, info.jp@schletter-group.com

Land: VS
Zakelijk adres: SCHLETTER NA INC., 1001 Commerce Center Drive, Shelby, NC 28150, info.us@schletter- group.com

Voor zover persoonsgegevens naar deze landen worden overgedragen, heeft Schletter de standaard contractuele clausules voor de overdracht van gegevens geïmplementeerd. Voor meer informatie en om de standaard contractuele bepalingen te bekijken, kunt u contact opnemen met DSGVO_schletter@schletter-group.com.

Afwijzing van ongevraagde e-mails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die worden gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in de rubriek ‘Informatie die wettelijk verplicht is’ om ons promotie- en informatiemateriaal toe te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en haar pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.
4. Registratie van gegevens op deze website
Cookies
In sommige gevallen maken onze website en haar pagina’s gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd na uw vertrek uit onze site. Andere cookies blijven gearchiveerd op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst, wordt gewaarschuwd en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies uit te sluiten voor specifieke situaties of in het algemeen en om de automatische verwijdering van cookies te activeren wanneer u uw browser sluit. Als u de cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technische foutvrije en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen. Indien andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw browsingpatronen) moeten worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.
Server logbestanden
De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie bestaat uit:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • De hostnaam van de toegangscomputer
  • Het tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden geregistreerd op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken moeten er serverlogbestanden worden opgenomen.

Contactformulier
Als u via ons contactformulier vragen aan ons stelt, worden de in het contactformulier verstrekte informatie en de daarin verstrekte contactgegevens door ons opgeslagen om uw aanvraag te behandelen en in het geval dat wij verdere vragen hebben. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gewettigd belang bij een effectieve behandeling van de aan ons gerichte verzoeken (art. 6 lid 1 punt f AVG) of op uw overeenkomst (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien deze is aangevraagd. De informatie die u in het contactformulier hebt ingevuld, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of wanneer het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet meer bestaat (bijv. nadat we ons antwoord op uw aanvraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – onverlet.
Aanvraag per e-mail, telefoon of fax
Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 punt b AVG, indien uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, a AVG) en/of op onze legitieme belangen (artikel 6, lid 1, (f) AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte verzoeken. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor de opslag of het doel van de gegevensopslag te herroepen (bijv. na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.
Registratie op deze website
U heeft de mogelijkheid om u op deze website te registreren om gebruik te kunnen maken van extra websitefuncties. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De vereiste informatie die wij bij de registratie vragen, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af. Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de omvang van onze portefeuille of in het geval van technische wijzigingen, zullen wij het e-mailadres gebruiken dat tijdens het registratieproces is opgegeven. Wij zullen de tijdens het registratieproces ingevoerde gegevens verwerken op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De gegevens die tijdens het registratieproces worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd. Vervolgens worden deze gegevens gewist. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaarplicht.
Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, de inhoudelijke organisatie of wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van art. 6 lid 1 punt b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele handelingen toelaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het gebruik van de diensten mogelijk te maken en om deze te factureren. De verzamelde klantgegevens worden bij de voltooiing van de opdracht of de beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Dit doet geen afbreuk aan eventuele wettelijke bewaarmandaten.
5. Analysetools en reclame
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door gebruikers mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 punt a AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.
IP-anonimisering
Op deze website hebben we de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het in combinatie met Google Analytics verzonden IP-adres van uw browser wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in
U heeft wel de mogelijkheid om de archivering van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Bovendien heeft u de mogelijkheid om de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gekoppelde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google te verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de onder de volgende link beschikbare plug-in van de browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens
U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Dit resulteert in het plaatsen van een opt out cookie, waardoor uw gegevens niet meer kunnen worden opgeslagen tijdens toekomstige bezoeken aan deze website:

Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de Gegevensprivacyverklaring van Google raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van contractgegevens
Wij hebben een contractueel vastgelegde overeenkomst voor de verwerking van de gegevens met Google uitgevoerd en voeren de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.
Demografische parameters die door Google Analytics worden verstrekt
Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische parameters’ van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website. De bronnen van deze informatie zijn zowel de door Google geplaatste advertenties met betrekking tot interesses als de door derden verkregen gegevens over bezoekers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U hebt de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen voor reclame in uw Google-account te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het hoofdstuk ‘Bezwaar tegen de registratie van gegevens’.

Archiefperiode
Gegevens op gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of reclame-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik op de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Nieuwsbrief
Rapidmail
Deze website maakt gebruik van Rapidmail voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is de rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Duitsland. Rapidmail diensten kunnen onder andere worden gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief worden gearchiveerd op Rapidmail-servers in Duitsland. Als u geen analyse via Rapidmail wilt toestaan, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven u een link om dit te doen in elk nieuwsbrief bericht. Bovendien kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief direct op de website.
Gegevensanalyse via Rapidmail
Voor analytische doeleinden worden e-mails die via Rapidmail worden verstuurd, getagd met een zogenaamde ‘Tracking Pixel’, die verbinding maakt met de servers van Rapidmail zodra de e-mail wordt geopend. Hierdoor is het mogelijk om vast te stellen of er daadwerkelijk een nieuwsbrief e-mail is geopend. Met behulp van Rapidmail zijn we ook in staat om te bepalen of en welke links in het nieuwsbrievenbericht de ontvanger heeft geklikt. Alle in de e-mail geïntegreerde links zijn zogenaamde Tracking Links die ons in staat stellen om uw klikken te tellen. Voor meer details over de Rapidmail-analysefuncties kunt u deze link volgen: https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/
Juridische grondslag
De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór uw herroeping hebben plaatsgevonden.

Opslagtermijn
De gegevens die bij ons zijn gedeponeerd om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefdienstverlener en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons worden opgeslagen, blijven onaangetast. Nadat u zich heeft afgemeld van de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke eisen bij het versturen van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons rechtmatige belang. Voor meer informatie kunt u het reglement inzake gegevensbescherming van Rapidmail raadplegen op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit

Uitvoering van een overeenkomst inzake de verwerking van contractgegevens
We hebben een contract met Rapidmail uitgevoerd, waarin we Rapidmail vragen om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze gegevens niet te delen met derden. U kunt dit contract bekijken via de volgende link: eudsgvo-20191028_145415.pdf

7. Aangepaste diensten
Sollicitaties
Wij bieden websitebezoekers de mogelijkheid om te solliciteren (bijv. via e-mail, via de post, door het online sollicitatieformulier in te vullen). Hieronder zullen wij u informeren over de omvang, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die van u worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacyrechten en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens altijd als strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.
Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling
Als u bij ons solliciteert, verwerken wij de eventuele bijbehorende persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen tijdens sollicitatiegesprekken, etc.), als deze nodig zijn voor het nemen van een beslissing over de vestiging of een arbeidsverhouding. De wettelijke gronden voor het bovenstaande zijn § 26 Nieuwe AVG volgens de Duitse wet (Onderhandeling over een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 punt b AVG (Algemene contractonderhandelingen) en – mits uw toestemming – art. 6 lid 1 punt a AVG. U kunt elke gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen gedeeld met personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie. Indien uw sollicitatie leidt tot uw aanwerving, worden de door u ingediende gegevens gearchiveerd op grond van § 26 Nieuwe AVG en art. 6 lid 1 punt b AVG ten behoeve van de implementatie van de arbeidsrelatie in ons gegevensverwerkingssysteem.
Gegevensarchiveringsperiode
Indien wij niet in staat zijn om u een werkaanbieding te doen of indien u een werkaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u op basis van onze legitieme belangen heeft ingediend (art. 6 lid 1 punt f AVG) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren. Daarna worden de gegevens gewist en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name als bewijs in geval van een juridisch geschil. Indien duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een dreigend of hangend juridisch geschil), zal de verwijdering pas plaatsvinden wanneer het doel voor de verdere opslag niet meer van toepassing is. Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming heeft gegeven (artikel 6 (1) (a) AVG) of als de wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens de verwijdering ervan uitsluiten.
Toelating tot de sollicitantenpool
Als wij u geen baan aanbieden, kunt u zich wellicht aansluiten bij onze sollicitantenpool. In geval van toelating zullen alle documenten en informatie uit de sollicitatie worden overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van een geschikte vacature. De toelating tot de sollicitantenpool is uitsluitend gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De indieningsovereenkomst is vrijwillig en heeft geen betrekking op de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn overeenkomst te allen tijde herroepen. In dit geval worden de gegevens van de sollicitantenpool onherroepelijk gewist, mits er geen wettelijke redenen zijn voor opslag. De gegevens van de sollicitantenpool worden uiterlijk twee jaar na het verlenen van de toestemming onherroepelijk gewist.
Onze aanwezigheid op sociale media
Gegevensverwerking door sociale netwerken
Wij onderhouden publieke toegankelijke profielen in sociale netwerken. De sociale netwerken die we gebruiken, vindt u hieronder. Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-inhoud (zoals buttons of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan ons op sociale media activeert talrijke verwerkingsprocessen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en ons op sociale media bezoekt, kan de beheerder van het sociale media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale-mediaportaal. In dit geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen, of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de beheerders van de sociale-mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan er zowel binnen als buiten de respectievelijke sociale media-aanwezigheid relevante reclame aan u worden getoond. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd, op basis van uw interesse reclame worden weergegeven.

Let er ook op dat we niet alle verwerkingen op de sociale media-portalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kan de verdere verwerking daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale-mediaportalen. Voor details verwijzen wij u naar de gebruiksvoorwaarden en de voorschriften inzake gegevensbescherming van de respectievelijke sociale-mediaportalen.

Juridische grondslag
Onze aanwezigheid op sociale media is ontworpen om een zo uitgebreid mogelijke presentie op internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden aangegeven (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG).
Verantwoordelijkheid en handhaving van rechten
Als u een van onze sociale media-sites (bijvoorbeeld Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het sociale media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek wordt geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klachten) zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende sociale-mediaportaal (bijv. Facebook) uitoefenen.

Let op: ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de sociale-mediaportalen hebben wij geen volledige invloed op de gegevensverwerkingsprocedures van de sociale-mediaportalen. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Bewaartermijn
De rechtstreeks door ons via de sociale media verzamelde gegevens worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast. Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens, die door de exploitanten van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail
Facebook
We hebben een profiel op Facebook. Deze dienst wordt geleverd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) met Facebook. Deze overeenkomst definieert de gegevensverwerking waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw reclame-instellingen zelfstandig aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn
We hebben een profiel op LinkedIn. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van reclamecookies.

Als u LinkedIn-reclamecookies wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. De details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Details over hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan, vindt u in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.